Privacy Policy

ASPECTES GENERALS

La present política de privacitat (la “Política de Privacitat”) s’aplica tant al lloc web allotjat sota el nom del domini www.residencial-masnou.com (el “Lloc Web”) i sota qualsevol dels subdomini o pàgines web dependents del mateix, ambdues titularitat de Golf & Country Club Mas Nou, S.L.U (en endavant “Residencial Masnou”) amb CIF B17624537 i domicili al Urb. Mas Nou, 108 17259 – Platja d’Aro i correu electrònic info@residencial-masnou.com.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Residencial Masnou informa al/s usuari/s (el/s “Usuari/s”) del lloc web sobre la Política de Privacitat que s’aplicarà en el tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti en registrar-se al lloc web i sota qualsevol dels subdomini o pàgines web en depenen, mitjançant la complementació del formulari de registre habilitat a aquest efecte, (el “Formulari de Registre”) així com en les interactuacions que realitzi amb el lloc web.

Per poder navegar en el Lloc Web i sota qualsevol dels subdomini o pàgines web que en depenen no cal que els Usuaris revelin les seves dades personals, excepte el correu electrònic en el cas que vulguin rebre informació periòdica de les activitats Residencial Masnou.

L’emplenament del formulari per part dels Usuaris així com les dades proporcionades durant en el procés de registre o mitjançant qualsevol tipus d’interactuació amb Residencial Masnou, implica necessàriament, i sense reserves, el coneixement i acceptació de la present Política de Privacitat així com de les condicions d’ús, per al que els Usuaris hauran de validar la casella habilitada a l’efecte en el formulari de registre. Per tant, es recomana a l’Usuari que, amb caràcter previ, llegiu de detingudament aquests textos legals.

Els majors de tretze anys podran registrar-se a residencial-masnou.com com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar com a usuari.

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això vull compartir els nostres principis respecte a la teva privacitat:

Mai sol·licitem informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que em necessitis.

Mai compartim informació personal dels Usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb el teu autorització expressa.

Mai utilitzem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

residencial-masnou.com ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS

Identitat del Responsable: Residencial Masnou

Nom comercial: residencial-masnou.com

NIF / CIF: B17624537

Direcció: Urb. Mas Nou, 108 17250 Platja d’Aro

Correu electrònic: info@residencial-masnou.com

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels Usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

PRINCIPIS QUE APLICAREM A LA TEVA INFORMACIÓ PERSONAL

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el teu consentiment pel tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informaré prèviament amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: Només et sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim. Els mínims possibles.

Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.

Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres Usuaris per part de tercers.

COM HEM OBTINGUT TEVES DADES?

Les dades personals que es tracten a residencial-masnou.com procedeixen de:

Formulari de contacte.

Formulari de subscripció al butlletí.

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ENS FACILITES LES TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a residencial-masnou.com estem tractant dades personals que et concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat

Sol·licitar la seva rectificació o supressió

Sol·licitar la limitació del seu tractament

Oposar-se al tractament

Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Residencial Masnou deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, o de transmetre-les a un altre responsable del tractament quan:

El tractament estigui basat en el consentiment.

Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.

El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web sigui per comentar un post, enviar un correu al titular o Mestre de Vida o subscriure’s al butlletí, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable residencial-masnou.com. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, cognoms i adreça de correu electrònic. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per residencial-masnou.com, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

A residencial-masnou.com ha diferents sistemes de captura d’informació personal i de tractament de la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent finalitat per a cada sistema de captura (formularis):

Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Cognom i Email, per respondre als requeriments dels usuaris de residencial-masnou.com. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa al web, al tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir. T’informem que les dades que ens facilites estaran ubicades als servidors de GNA Serveis Telemàtics (proveïdor de Residencial Masnou) dins de la UE.

Formulari de subscripció a continguts: En aquest cas, sol·licitem les següents dades personals: Email facilitades per l’usuari en realitzar la subscripció per gestionar la llista de subscripcions i enviar butlletins. Dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. T’informo que les dades que ens facilites estaran ubicades als servidors de GNA Serveis Telemàtics (proveïdor de Residencial Masnou) dins de la UE.

Les teves dades personals son tractades per d’altres finalitats addicionals:

Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.

També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallem a la política de cookies .

Per gestionar les xarxes socials. residencial-masnou.com pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de residencial-masnou.com, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de Residencial Masnou. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de residencial-masnou.com. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas farem servir els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Residencial Masnou amb domicili al Urb. Mas Nou, 108 17250 Platja d’Aro, és responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

residencial-masnou.com, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE TEVES DADES

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

CATEGORIA DE DADES

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

PER QUANT TEMPS CONSERVARÉ TEVES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran: Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN TEVES DADES?

Moltes eines que utilitzem per gestionar les teves dades són contractats per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, residencial-masnou.com, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a residencial-masnou.com a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de residencial-masnou.com (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Hosting: Ionos, amb domicili a Espanya. Més informació a https://www.gna.es. GNA Serveis Telemàtics, SL tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a Residencial Masnou.

NAVEGACIÓ

En navegar per residencial-masnou.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar el usuari. Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

Google analytics

L’accés als contigunts distribuïts a través del butlletí com per exemple l’obertura del mail i el click als hipervincles del correu es registren a nivell d’usuari i de forma agregada anònima.

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la meva base d’usuaris en el seu conjunt.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

residencial-masnou.com es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

residencial-masnou.com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Residencial Masnou s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per residencial-masnou.com per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat ( ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-residencial-masnou.com, ha de notificar a l’Usuari sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan l’Usuari ho sol·liciti raonablement.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a residencial-masnou.com exonerant a Residencial Masnou, de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Residencial Masnou en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Residencial Masnou en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Residencial Masnou es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Residencial Masnou anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, residencial-masnou.com no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, residencial-masnou.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Properties

Villa Sa Caleta

 • 790.000€
 • 795.000€
 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 2
 • 251 m2
 • 1625 m2
 • Villas/Houses

Albacsari Villas

 • 2.675.000€
 • Bedrooms: 4
 • Bathrooms: 3
 • 329/347 m2
 • 646/925 m2
 • New Build, Villas/Houses

Casa en Alella

 • 1.650.000€
 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 3
 • 388 m2
 • 1204 m2
 • Villas/Houses

Villa en Lloret de Mar

 • 4.900.000€
 • Bedrooms: 6
 • Bathrooms: 7
 • 500 m2
 • 4299 m2
 • Villas/Houses

Finca en Sant Andreu de Llavaneres

 • 5.500.000€
 • Bedrooms: 7
 • Bathrooms: 9
 • 500 m2
 • 35,930 m2
 • Country estate, Country house

Compare listings

Compare

If you are using this site, you accept use of cookies more information

Los ajustes de cookies en esta web están configurados para «permitir las cookies» y ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues usando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar», estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar